Rööpühendus

Rööpühendus on ühendusviis, kus on paralleelselt ühendatud mitu elektritarvitit. Sellise ühendusviisi korral töötavad seadmed üksteisest sõltumatult. Igapäevaelus kodudes kõik elektriseadmed ühendatakse rööbiti.

 

Pirnid ühendatud rööbiti

Rööpühendus (prirnid ja uksekella mudel)


Viis tarvitit ühendatud rööbiti

p>Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.